[one_half][/one_half][one_half]

Teknologi, erfaring og metodevalg afgør træfsikkerheden

For mere end 40 år siden startede vi som et alternativ til datidens ødelæggende sporingsmetoder. Metoder, som ofte indebar at hele gulve eller vægge blev blotlagt i en søgen efter rørskaden.

Vores alternativ var dengang som i dag at tilbyde en træfsikker og præcis sporing baseret på teknologi, metode, erfaring samt viden om rørsystemer.

[/one_half]

Erfaring handler blandt andet om at kunne genkende typiske fejlkilder og kunne fortolke de tekniske sporingsdata. Mere end 25 års erfaring har givet os et godt udgangspunkt.

Sporingsmetode er et aspekt, vi tillægger stor betydning, og som bliver stadig mere afgørende i takt med, at nye teknologier dukker op. Helt banalt handler det om at have den rigtige tilgang til sporingen og om at kende de enkelte teknologiers styrker og svagheder.

Et indgående kendskab til rørstyper og rørsystemer er tilsvarende nødvendigt for, at operatøren kan foretage den korrekte fortolkning af dataene.

Tilsammen er det forhold, der er bestemmende for nøjagtigheden og træfsikkerheden i den enkelte sporing. Derfor har alle vores operatører baggrund som VVS-installatører.