[one_third padding=”0 10px 0 0″]

Vi rådgiver når skaden er sket

Vores dygtige medarbejdere rådgiver kunden, når skaden er sket og i samarbejde med operatørerne afdækker det videre forløb af sporingen.

Hvis du har mistanke om skjult rørskade kan du også læse her, hvad du skal være opmærksom på.

[/one_third][one_third padding=”0 10px 0 0″]

Vi koordinerer med involverede parter

DTS er et uafhængigt sporingsselskab. Det betyder, at vi har fravalgt at løse traditionelle VVS-opgaver.

Derimod tager vores professionelle team aktivt del i koordineringen mellem involverede parter såsom forsikringsselskab, skadesramte og håndværkere.

Vi mener, det sikrer kunden den bedste oplevelse.

[/one_third][one_third padding=”0 10px 0 0″]

Vi yder dokumentation for sporing

Alle lækagesporingsopgaver følges op med en professionel rapport, der indeholder skriftlig og visuel dokumentation for vores sporing.

Det er vores målsætning, at rekvirent har rapporten i hænde senest 2 dage efter sporingen er afsluttet. Alle rapporter gemmes mindst 3 år.

[/one_third]


Vi gør en dyd ud af ordentlig service!

[one_third]

Vi benytter faste takster

Vores faste takster sikrer dig mod uforudsete udgifter til sporing af en konstateret skjult rørskade.

 • Fast takst uanset sporingsmetode
 • Fast takst uanset tidsforbrug
 • Fast takst uanset beliggenhed øst for storebælt.

Vores faste takster gælder vores markedsområde – Sjælland, Lolland-Falster samt øer med brofast forbindelse, øst for storebælt. Ved ikke brofast forbindelse, må påregnes transporttillæg.

Døgnservice

Uden for vores normale åbningstid kan vi kontaktes via døgnservice. Vi henstiller dog til, at sådanne henvendelser alene vedrører akutte lækager.

Læs her hvordan du kontakter os

[/one_third][one_third]

 • Tilgængelighed
  Du kan altid komme i kontakt med Kundeservice inden for normal åbningstid. Vi yder døgnservice på akutte sporinger.
 • Faste takster
  Vores takster sikrer dig mod uforudsete udgifter til lækagesporing.
 • Dokumentation
  Du modtager professionel sporingsrapport med beskrivelse og billede af fejl.
 • Hurtig indsats og fleksibilitet
  Anvendelse af flere operatører betyder, at vi kan yde en hurtig og fleksibel indsats.

[/one_third][one_third]

 • Er du forsikret?

  Så er der særlige forhold, du bør være opmærksom på

  Selvom vi ikke rådgiver om forsikringstekniske spørgsmål er det alligevel en god idé at kontakte DTS.

  Vi vil på uforpligtende vis være behjælpelig med at vurdere indikationerne på lækagen og fortælle, hvad du kan gøre for at begrænse skaden.

  Hvis du har mistanke om skjult rørskade vil vi derfor foreslå, at du kontakter vores medarbejder i Kundeservice med henblik på en uforpligtende rådgivning.

  Med afsæt i den telefoniske samtale tilbyder DTS samtidig at bistå dialogen med forsikringsselskabet.

 • Mistanke om rørskade?

  Se typiske tegn på rørskade

  Tegn på fugt i gulv eller væg kan være et af flere tegn på, at du har en skjult rørskade.

  Ved at opdage lækagen i tide begrænses skaden, og omkostningerne forbundet med at udbedre den reduceres.

  Som en hjælp til dig har vi lavet en tjekliste over typiske tegn på rørskade og en vejledning til, hvad du bør være opmærksom på

  Læs mere her

[/one_third]